หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 553/2564 เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
OTQVNqbTue104846.pdf  
   
วันที่ : 
28/12/2564  เวลา : 10:48:45 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย