หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
OQEAycSFri55929.2565.pdf  
   
วันที่ : 
17/12/2564  เวลา : 05:59:29 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย