หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
nUDGcOHThu101408.pdf  
   
วันที่ : 
9/12/2564  เวลา : 10:14:08 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย