หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
MGbuLUYMon95011.2565.pdf  
   
วันที่ : 
22/11/2564  เวลา : 09:50:11 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย