หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโควต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
1QM54ZDMon94925.2565.pdf  
   
วันที่ : 
22/11/2564  เวลา : 09:49:25 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย