หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
AipItCjThu33715.pdf  
   
วันที่ : 
6/10/2564  เวลา : 09:42:03 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย