หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง นักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80 % ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
rpm1n9bWed25546.1-64.pdf  
   
วันที่ : 
29/09/2564  เวลา : 02:55:46 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย