หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
mk6Zm3lTue45315.pdf  
   
วันที่ : 
20/07/2564  เวลา : 04:53:15 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย