หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 229/2564 เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564(เพิ่มเติม)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KeRnmsrMon113411.pdf  
   
วันที่ : 
19/07/2564  เวลา : 11:34:11 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย