หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KqlcxH7Fri44459.pdf  
   
วันที่ : 
1/07/2564  เวลา : 01:33:59 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย