หัวข้อ :  
บันทึกข้อความ ที่ 2332 เรื่อง ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกท่าน ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
   
รายละเอียด : 
ครูที่ปรึกษาสามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารดังไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
0WhDQfsTue40339.pdf  
   
วันที่ : 
29/06/2564  เวลา : 04:03:39 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง