หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Alternate ช่วงวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
aX2610eFri42140.pdf  
   
วันที่ : 
25/06/2564  เวลา : 06:08:26 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย