หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรักษาสภาพของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
BlcS5vLFri44547.pdf  
   
วันที่ : 
22/06/2564  เวลา : 10:05:54 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย