หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
fhyDqOPFri42902.pdf  
   
วันที่ : 
18/06/2564  เวลา : 08:15:23 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย