หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(การจัดการโลจิสติก
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ofvdQoXFri43210.pdf  
   
วันที่ : 
16/06/2564  เวลา : 10:21:39 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย