หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
dqviAtnFri43513.pdf  
   
วันที่ : 
14/06/2564  เวลา : 10:32:31 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย