หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนสาขาวิชากคหกรรมศาสตร์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Wtt7JB8Mon102829.pdf  
   
วันที่ : 
14/06/2564  เวลา : 10:28:29 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย