หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาคหกรรมศาสตร์
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Y4GLZQ2Thu84018.pdf  
   
วันที่ : 
10/06/2564  เวลา : 08:40:18 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย