หัวข้อ :  
คุณสมบัติ และใบสมัคร ผู้ขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 (ปวช.1) ปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารดังแนบ หรือสามารถดาวน์โหลดใน google drive ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1RN2kQfxoG064x8Kw7QzYMXDWsLULmqK5?usp=sharing
   
เอกสารแนบ : 
s0FnLhYWed30842.pdf  
   
วันที่ : 
2/06/2564  เวลา : 03:08:42 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง