หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนสาขาคหกรรมศาสตร์
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
EOxPKOfFri34914.pdf  
   
วันที่ : 
28/05/2564  เวลา : 03:49:14 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย