หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง นักเรียน นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
22WAwAuFri45554.pdf  
   
วันที่ : 
19/03/2564  เวลา : 04:55:54 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย