หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีก
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
OZXVvDeTue120958.pdf  
   
วันที่ : 
9/03/2564  เวลา : 12:09:58 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย