หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววเข้าศึกษาต่อใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววเข้าศึกษาต่อใน ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2564 (ดังเอกสารแนบ)
   
เอกสารแนบ : 
JeughVuFri42343.pdf  
   
วันที่ : 
5/03/2564  เวลา : 04:23:43 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย