หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 75/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
คำสั่งและกำหนดการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รายละเอียดตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
ZHC3fVqFri32319.pdf  
   
วันที่ : 
5/03/2564  เวลา : 09:53:53 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง