หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
3q8ir8SThu104233.pdf  
   
วันที่ : 
11/02/2564  เวลา : 10:42:33 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย