หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
B9F6Gc8Mon44340.pdf  
   
วันที่ : 
8/02/2564  เวลา : 04:43:40 pm
ผู้ประกาศ :  
สุทธิดา ขยันยิ่ง