หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(เพิ่มเติม) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึ
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
IC8X20YThu101107.pdf  
   
วันที่ : 
20/01/2564  เวลา : 05:09:11 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย