หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (เพิ่มเติ่ม) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประ
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
0guriPFThu101117.pdf  
   
วันที่ : 
20/01/2564  เวลา : 05:08:08 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย