หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๔๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติ่ม)
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
Gj7A7t5Thu32127.pdf  
   
วันที่ : 
14/01/2564  เวลา : 03:21:27 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย