หัวข้อ :  
บันทึกข้อความที่ 116 เรื่อง ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกท่าน ให้นักเรียน นักศึกษา ทำแบบสำรวจความเสี่ยง เฝ้าระวังการแพร่กระจาย Covid-19 เพื่อเตรียมความ
   
รายละเอียด : 
ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกท่าน แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา ในที่ปรึกษาทุกคน ดำเนินการกรอกแบบสำรวจตามแบบฟอร์ม ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQcotdMBcx4V5xjuVvPSwms-5uiVSF7zM-6JtAhaCbneHimA/viewform ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มกราคม 2564 (โดยระบบจะปิดรับข้อมูล ในวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 23.00 น. จึงขอให้ครูที่ปรึกษา แจ้งให้นักเรียน นักศึกษาทราบ และดำเนินการกรอกแบบสำรวจตามวันเวลา ที่กำหนด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
X88ashxWed90039.pdf  
   
วันที่ : 
13/01/2564  เวลา : 08:59:24 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง