หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
FjvJrysSat91018.pdf  
   
วันที่ : 
8/01/2564  เวลา : 08:57:26 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย