หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายหน้าที่นิเทศการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยภายใต้อำนาจภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคต
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
nHQb5CaThu52603.pdf  
   
วันที่ : 
7/01/2564  เวลา : 05:26:03 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย