หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๕๓๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
DlHlczUWed32350.pdf  
   
วันที่ : 
30/12/2563  เวลา : 03:23:50 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย