หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
kcUIf7AWed32127.pdf  
   
วันที่ : 
30/12/2563  เวลา : 03:21:27 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย