หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
N2Y4fAxTue121343.pdf  
   
วันที่ : 
29/12/2563  เวลา : 12:13:43 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย