หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้า พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
gyYEWzyTue121135.pdf  
   
วันที่ : 
29/12/2563  เวลา : 12:11:35 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย