หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้า นักการภารโรง)
   
รายละเอียด : 
   
เอกสารแนบ : 
C81cqWkWed114432.pdf  
   
วันที่ : 
23/12/2563  เวลา : 11:44:32 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย