หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้า ยามรักษาความปลอดภัย)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
lHXklFAWed114252.pdf  
   
วันที่ : 
23/12/2563  เวลา : 11:42:52 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย