หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา 2563
   
รายละเอียด : 
ตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
a7lNd9UTue81307.pdf  
   
วันที่ : 
22/12/2563  เวลา : 08:13:07 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย