หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
9DfWJJbFri23030.pdf  
   
วันที่ : 
18/12/2563  เวลา : 02:30:30 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย