หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
hnKHDFlWed24707.pdf  
   
วันที่ : 
16/12/2563  เวลา : 02:47:07 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย