หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
RYjS3YaMon83909.pdf  
   
วันที่ : 
14/12/2563  เวลา : 08:39:09 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย