หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
T3boNb9Mon83711.pdf  
   
วันที่ : 
14/12/2563  เวลา : 08:37:11 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย