หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้ายามรักษาความปลอดภัย)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
edJuDKOWed45605.pdf  
   
วันที่ : 
9/12/2563  เวลา : 04:56:05 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย