หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแถลงข่าวโครงการเทศกาลเค้กของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
   
รายละเอียด : 
ตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
3vCRy6EFri64246.pdf  
   
วันที่ : 
27/11/2563  เวลา : 06:42:46 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน