หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเทศกาลเค้กของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
6PHFQ3uFri64012.pdf  
   
วันที่ : 
27/11/2563  เวลา : 06:40:12 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน