หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายการอยู่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
6DvQMnQFri103014.pdf  
   
วันที่ : 
27/11/2563  เวลา : 10:30:14 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน