หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
JWu6DpMTue54914.pdf  
   
วันที่ : 
24/11/2563  เวลา : 05:49:14 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน