หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฝึกงาน/ฝีกประสบการณ์ ภา
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
mu0rPkhTue52221.pdf  
   
วันที่ : 
17/11/2563  เวลา : 05:22:21 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน