หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทำบุญเลี้ยงเพลพระเรือนรับอรุณ
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
V4vunf7Tue40541.pdf  
   
วันที่ : 
17/11/2563  เวลา : 04:05:41 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน